Sâmbătă 27 Noiembrie 2021

Bine ați venit în județele Harghita și Covasna

Harghita şi Covasna, călătorie pe tărâmul zânelor

 

Harghita şi Covasna, călătorie pe tărâmul zânelor


 
Ţinuturile din Harghita şi Covasna sunt poarta spre tărâmul zânelor. Fiecare pas ne este purtat către o lume de vis, munţi domoli şi dealuri fertile întregesc peisajul mirific al porţilor şi caselor. Putem deschide fiecare poartă, legendele reînvie, iar la fiecare pas întâlnim oameni primitori care ne povestesc despre miturile străvechi ale locurilor. Aceste meleaguri pot fi cunoscute şi înţelese doar pe îndelete. Locuitorii de aici sunt cei mai buni cunoscători ai acestor locuri şi totodată sunt şi moştenitorii legendelor locale. Prin porţile tradiţionale secuieşti sculptate secuiul a readus la viaţă lemnul, iar motivele sculptate pe aceste porţi ne dezvăluie relaţia creată între cer şi pământ.
 
Să vorbim deci cu oamenii care trăiesc aici, nu doar cu secuii, ci şi cu românii, ţiganii şi cu toţi oamenii de aici. Vom descoperi o lume care nu poate fi descrisă cu adevărat nici de cărțile de istorie şi nici de cele de geografie. Putem descoperi lucruri noi, care adesea sunt necunoscute şi localnicilor. Pâraie şerpuite, mlaştini întinse, minunate flori, izvoare răcoritoare de apă minerală, sărbători zgomotoase şi cântece care se aud din depărtare, calm, vizite ale urşilor, arături rodnice, iar în hotarele oraşelor şi satelor,  caractere ascunse pe pietre runice. Însă pe lângă toate acestea să nu uităm cel mai important aspect: prezenţa omului care-şi iubeşte pământul. 
 

 

Despre proiect

Date generale

Solicitant: Consiliul Județean Harghita
Partener: Consiliul Județean Covasna
Perioada de implementare: 24 de luni
Valoarea totală a proiectului: 991. 519,75 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 544.021,08 lei
Contribuția proprie a Consiliului Județean Harghita: 10.880,42 lei (2%);
Contribuția proprie a Consiliului Județean Covasna: 5.440,21 lei

Programul de finanțare

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DMI 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților specific

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea imaginii turistice a județelor Harghita și Covasna prin dezvoltarea unei imagini turistice distinctive și unice a regiunii;
Instituirea unui sistem integrat și informatizat al ofertei turistice din județele Harghita și Covasna;
Valorificarea și promovarea atracțiilor turistice din diferitele zone ale județelor Harghita și Covasna bazate pe resursele naturale și caracterele culturale comune;
Contribuirea la lărgirea ofertelor turistice și la creşterea calităţii nivelului ofertelor turistice din județele Harghita și Covasna prin creșterea sinergiilor și a colaborării între prestatorii turistici.


Investim în viitorul tãu ! Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si
cofinantat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.
Continutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu pozitia
oficialã a Uniunii Europene si a Guvernului României.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitati www.fonduri-ue.ro